Lastinox SPK

Pickling agent for stainless steel surfaces

Lastinox SP-K was especially developed for pickling large surfaces (stainless steel
containers and tanks).

The pickling agent cleans surfaces and welding joints in stainless steel AISI 316 and
304.

Oxides and tempering colours are dissolved and can be washed away completely
after the pickling process.

By adding a violet colour indicator, you can see immediately where you have already
sprayed, so that losses are reduced and the liquid is applied homogeneously.

In the meantime the indicator helps to degrease the surface and prevents the
formation of nitride in the waste water.

A possible attack of the underlaying base metal by the small amount of hydrofluoric
acid in the pickling liquid is prevented by this indicator.

After a certain working time the indicator decolourises, and this has no influence on
the pickling activity.

You have to mix ± 20gr. indicator with 1kg SP-K. This means that you have to use
approximately 1/4th of the little bag delivered with 20 kg Lastinox SP-K.

The storage time you can keep Lastinox SP-K mixed with the colour indicator is
limited: after 48 hours the indicator becomes inactive so that you’ll loose all the
existing advantages; the pickling agent itself remains active, but can be thickened
somewhat.

1kg Lastinox SP-K is enough for +- 2 to 5 square meters.

Specifications & Usage

Application

Instructions

Vóór het gebruik de gevaren- en veiligheidsvoorschriften op de verpakkingsetiketten in acht nemen.

Licht vettige oppervlakken moeten vóór het beitsen niet ontvet worden.

Zo men indicator gebruikt, moet deze juist vóór het gebruik aan de sproeibeits toegevoegd worden in de aangegeven verhouding en er gedurende ca. 5 minuten ondergeroerd worden.

Met de Lastek sproeibeitsinstallatie op het te reinigen oppervlak sproeien.

Inwerktijd: 30 à 90 minuten voor roestvast staal type AISI 316 (voor type AISI 304 een kortere inwerktijd aanhouden).

Aansluitend na het beitsen zorgvuldig de sproeibeits van het oppervlak spuiten met zuiver koud water, liefst met een hogedrukinstallatie.

De neutralisatie van het afvalwater kan met kalkmelk gebeuren (of met Lastinox HD).

Bij het instellen van de juiste PH-waarde in de afvalwaterbehandeling en bij het afvoeren van het met legeringsbestanddelen aangerijkte bezinksel moeten de plaatselijke lozingsvoorschriften nageleefd worden.